International Food Standard

International Food Standard logoVandaag staat IFS voor de toonaangevende norm in de voedingsindustrie als het gaat om kwaliteit en voedselveiligheid en legt ons als bedrijf een welbepaald eisenpakket op inzake controle en procedures.

IFS staat voor International Food Standard en is door de levensmiddelenindustrie in het leven geroepen om eisen op te leggen aan zijn producenten van grondstoffen en eindproducten.
De belangrijkste vraag die gesteld werd bij het opstellen van deze norm is:
“Is een fabrikant in staat een voedsel veilig product op de markt te brengen volgens alle geldende wetgevingen alsook volgens specificatie?”

Deze standaard werd ontwikkeld door de Duitse retail en verder verfijnd in samenspraak met de Franse grootdistributeurs. De inhoud is erg gelijklopend met de BRC-standaard (British Retail Consortium), maar toch zijn er verschilpunten in de opbouw van de standaard en de beoordelingswijze van de eisen tijdens de audit. De IFS-standaard focust niet alleen op productveiligheid maar ook op productkwaliteit.

Om u een idee te geven wat dit certificaat juist inhoudt, kan men deze in 5 grote onderdelen beschrijven:

  • Management van het kwaliteitssysteem: beschrijving van HACCP-systeem
  • Verantwoordelijkheden van het management: beschrijving van hoe het management zich engageert om kwalitatief hoogstaand te produceren.
  • Management van middelen: beschrijving van hoe het personeel wordt opgeleid en opgevolgd en voorzien van alle middelen om hygiënisch te werken.
  • Productie: beschrijving van en eisen gesteld aan de hele site alsook eisen omtrent specificaties, traceerbaarheid, ongediertebestrijding, reiniging en ontsmetting, transport, allergenen,…
  • Metingen, analyses, verbeteringen: beschrijving van hoe men bovenvermelde punten controleert en bijstuurt.